Zoek

Omgangsvormen VASH

IEDEReen is welkom

Iedereen is welkom bij onze vereniging, maar we houden ons aan de gedragscodes die hieronder zijn opgeschreven. Zo blijven we de vereniging waar iedereen met een beperking met plezier sport, beweegt of aan andere activiteiten deelneemt. En een vereniging waar vrijwilligers zijn die met een warm hart en betrokkenheid helpen om dat mogelijk te maken.

Iedereen moet zich prettig en veilig voelen bij onze vereniging. Daarom vinden we het belangrijk om af te spreken hoe we met elkaar omgaan. Dit kan alleen als we elkaar in de waarde laten en met respect behandelen. Dat betekent dat er bij de VASH geen plaats is voor ongelijkwaardige behandeling, pesten, machtsmisbruik, discriminerend, racistisch, seksistisch of intimiderend gedrag of opmerkingen.

GOUDEN REGELS

Voor zowel leden als vrijwilligers gelden de volgende 12 gouden omgangsvormen van de VASH:

 1. We accepteren en respecteren anderen zoals ze zijn en discrimineren niet.
  Iedereen telt mee bij de VASH.
 2. We houden rekening met anderen en vallen anderen niet lastig.
 3. We schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 4. We negeren anderen niet en doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 5. We vechten niet en bedreigen anderen niet.
 6. We laten geen ongewenst seksueel gedrag zien en komen niet dichtbij anderen als hij of zij dat niet wil.
 7. We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk.
 8. Als iemand jou hindert of lastigvalt dan vraag je aan hem of haar om hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag je een ander om hulp.
 9. Als het nodig is helpen we anderen of wijzen we anderen op onze afspraken.
 10. Er wordt via sociale media en de website van de VASH, niet ongevraagd foto’s en/of filmpjes gedeeld.
 11. Als er iets gebeurt waardoor je je niet veilig of prettig voelt bij de VASH dan neem je contact op met één van de coördinatoren, de vertrouwenspersoon of iemand uit het bestuur.
 12. Wij vinden sociale veiligheid belangrijk voor alle leden en medewerkers. En wij hanteren hierbij het vierogen principe Dat betekent dat op elk moment een volwassene meekijkt of meeluistert. Wij hebben hiervoor richtlijnen opgesteld, te weten Aannamebeleid vrijwilligers VASH en Omgangsvormen VASH. Deze formulieren zijn ook bij het secretariaat op te vragen. Voor alle vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd.
Scroll naar boven